Yeşil İnsan Projesi

peoplePROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN YEŞİL İNSAN PROJESİ  (YİP)

PROJENİN TANITIMI
Söz konusu proje kapsamında faaliyetleri sonucu çevreye olumsuz etkileri olan ve firmamız ile sözleşme imzalayan faaliyet sahiplerinin gerekli sayıda personeline genel çevre sorunlarının yanı sıra enerjinin, suyun etkin kullanımı, atıklar ve bertarafları konularında eğitim verilerek “YEŞİL İNSAN SERTİFİKASI” (YİS) verilecektir. Belge alan bu kişiler çalıştıkları işyerlerinde oluşan atıkların yönetimini üstlenecek ve lisanslı işletmeyle iş birliği içinde bulunacaktır. İşletmeler YİS eleman istihdamında gönüllü yer alacaktır.

PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ
Proje ile sözleşme yapılan işyerlerinde, hazırlanan atık yönetimi en etkin ve verimli bir şekilde uygulanacak olup işyerlerinde hedeflenen ”SIFIR ATIK” (SA) ‘ya ulaşılacaktır.

PROJENİN AMACI
Proje ile  ambalaj ve ambalaj  dışı atıkların kaynağında ayrılması,ayrılan atıkların geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi en verimli şekilde sağlanacaktır.

Bu projenin uygulandığı işyerleri;  “sıfır atık ”   statüsünde olacak. Tanıtımlarında  bu yaklaşımları öne çıkarılarak farkındalık yaratılacaktır.

 Atık yönetimi kararlı bir şekilde uygulanacak, oluşacak atıklar geri kazanılarak hem doğal kaynakların etkin kullanımı, enerji tasarrufu, çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır.

PROJENİN TARAFLARI: 

Yetkilendirilmiş Kuruluş: 3R DOĞAYA DÖNÜŞ A.Ş.
Lisanslı Firma: Atatürk Mah.9 Eylül caddesi Sevdakent apt .D.17 Milas/MUĞLA
Danışman Firma: 0252 515 07 30 / 515 03 12
Belediyeler/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

 

PROJE AŞAMALARI

Bu projeyi uygulama kararlığında olan faaliyet sahipleri/İşletmeler ile yapılacak sözleşmeyi takiben ortaklaşa belirlenecek elemanlar ile yöneticilerinin de katılacağı proje tanıtım ve katılım toplantıları yapılacak olup sonra da belirlenen personelin 15 günlük eğitim süreci başlatılacaktır. Eğitimler işyerlerinin tüm personeline yaygınlaştırılacaktır. Böylece projeye katılım en üst düzeye çıkarılmış olacaktır.

Eğitim içeriği atıklar ve yönetimi ile yasal yükümlülükler, çevre sorunları, iletişim teknikleri olmakla beraber toplantılarda belirlenecek diğer konular da olabilecektir.

Eğitmen olarak konularına göre TÜKÇEV,3R DOĞAYA DÖNÜŞ, İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BELEDİYE lerin ilgili elemanlarından oluşabilecektir

                   GEZEGENİMİZ YOK OLUYOR İNSANLIĞA YENİ BİR HAYAT LAZIM; DOĞAYA DÖNÜŞ

BU PROJEYE DÂHİL OLMASI HALİNDE İŞLETMELER NE KAZANACAK?

  • Yeşil işyeri, Yeşil insan imajı ile saygınlık katkısı olacak
  • ISO 14001 çevre yönetim sistemine başvurmaları halinde temel altyapıları hazır olacak
  • İşyeri bir otel ise mavi bayrak projesine başvurmaları halinde temel altyapıları hazır olacak
  • 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren “çevre denetim yönetmeliğine” uygun çalışmaların altyapısı hazır olacak
  • Çevresel mevzuata uyum sürecine hızlı adaptasyon sağlanacak
  • AB standartlarında sürdürülebilir atık yönetim sistemine sahip olacaklar
  • Müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlanmış olacaktır
  • Toplam Kalite Yönetimine ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

DENETİM
Sistemin denetimi ve raporlanması şirketimiz tarafından görevlendirilen sorumlu çevre görevlisi olarak çevre mühendisi ile işyerlerinin yetkilendireceği yönetici ya da yeşil insanlar tarafından yapılacak ve yönetimlere sunulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Adı: 3R DOĞAYA DÖNÜŞ A.Ş.
Firma Adresi: Atatürk Mah.9 Eylül caddesi Sevdakent apt .D.17 Milas/MUĞLA
Firma Telefonu ve Faks Numarası: 0252 515 07 30 / 515 03 12
Genel Koordinatör: Reşat UYGUN – 0541 297 1956