Hizmetlerimiz

fblogo• Çevre Yönetimi

• Çevre Denetimi

• Kuruluşların özgün durumları gözönüne alınarak çevre yönetim sistemlerinin kurulması

• İzleme ve ölçme faaliyetlerinin planlanması, düzenli takibi ve raporlaması

• Arıtma tesisi projelendirmesi, uygulanması, işletme ve bakımı, kapasite arttırımı, geliştirme ve iyileştirme hizmetleri

• Eğitimler ve iç tetkikler

• Yerel yönetimlerde çevre yönetimi

• Atık yönetim planı hazırlanması

• Enerji verimliliği ve alternatif enerjilerin kullanımı

• Çevre Kanununca alınması gereken çevre izni, çevre izin ve lisanslar

• Çözüm ortaklarımız ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” çalışmaları

• Risk Analizi- Çevre performans ve risk değerlendirme aşamaları

• Firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan tüm ilişkilerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi

• Çevresel modelleme

• Ruhsat Alımı (GSM Ruhsatı, İşletme Belgesi vb.)

• Gürültü Yönetimi

• Acil Eylem Planı