To build jQuery, you need to have the latest Node.js/npm and git 1.7 or later. Earlier versions might work, but are not supported. For Windows, you have to download and install git and Node.js. OS X users should install Homebrew. Once Homebrew is installed, run brew install git to install git, and brew install node to install Node.js. Linux/BSD users should use their appropriate package managers to install git and Node.js, or build from source if you swing that way. Easy-peasy. Special builds can be created that exclude subsets of jQuery functionality. This allows for smaller custom builds when the builder is certain that those parts of jQuery are not being used. For example, an app that only used JSONP for $.ajax() and did not need to calculate offsets or positions of elements could exclude the offset and ajax/xhr modules. Any module may be excluded except for core, and selector. To exclude a module, pass its path relative to the src folder (without the .js extension). Some example modules that can be excluded are: <--bit--><--ti--> 404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do

Note: Excluding Sizzle will also exclude all jQuery selector extensions (such as effects/animatedSelector and css/hiddenVisibleSelectors). The build process shows a message for each dependent module it excludes or includes. As an option, you can set the module name for jQuery's AMD definition. By default, it is set to "jquery", which plays nicely with plugins and third-party libraries, but there may be cases where you'd like to change this. Simply set the "amd" option: For questions or requests regarding custom builds, please start a thread on the Developing jQuery Core section of the forum. Due to the combinatorics and custom nature of these builds, they are not regularly tested in jQuery's unit test process. The non-Sizzle selector engine currently does not pass unit tests because it is missing too much essential functionality.

Hakkımızda

Ecology IconsFirmamız, çevrenin korunmasına yeterince önem veren, bunun yanında; sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir anlayışla sınai kuruluşları ve çevreyi etkileyecek olan her türlü yatırımcı kurum ve kuruluşu; akademik düzeyde içerik taşıyan ve pratik uygulanabilirliği ön planda tutan, Çevre Danışmanlık Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm hizmetleri ile yönlendirmektedir.

Amacımız

Yasa ve yönetmeliklere uygun  AB standartlarında hizmet ve bilgi üretmektir.

Yüksek verimlilik ve yüksek kalite hedefimizdir.

İlk seferde doğru yap başat ilkemizdir.

İşbirliği ,kendine güven ve liderlik yeteneğimiz ile öncüyüz

Maliyetlerin azaltılması,algılanan firma değerinin yükseltilmesi müşteri memnuniyetinin arttırılması için çalışırız

Değişim  anlayışımız ile gelişimi

Gelişim ile rekabet edilebilirliği

Rekabet ile  kalitede üstünlük sağlamayı

Üstünlüğü ise bilgili insan yetiştirek elde ederiz

Yetkin bilgimiz ile etkin ve doğru iletişim

Misyonumuz

Sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesine, doğaya ve topluma yaptığımız çevre hizmetleri ile katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Hizmetlerimiz ile ülkemizde tam anlamıyla çevre danışmanlık geri kazanım ve geri dönüşüm bilinci yaratmaktır.

Hedeflerimiz

Yüksek kalitede ve verimde hizmetler sağlayarak ülkemizde öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Gizlilik Politikamız

3R Doğaya Dönüş olarak önceliklerimizden biri de, bireysel ve işlet mesel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır.


404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do