tea-plant-leaf-icon

3R Doğaya Dönüş; çevrenin korunmasına yeterince önem veren, bunun yanında; sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir anlayışla sınai kuruluşları ve çevreyi etkileyecek olan her türlü yatırımcı kurum ve kuruluşu; akademik düzeyde içerik taşıyan ve pratik uygulanabilirliği ön planda tutan, Çevre Danışmanlık Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm  hizmetleri ile yönlendirmektedir.

3R | Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Recycle (Geri Dönüştür)

Yasa ve yönetmeliklere uygun AB standartlarında hizmet ve bilgi üretmek, yüksek verimlilik ve yüksek kalite hedefi ile maliyetlerin azaltılması,algılanan firma değerinin yükseltilmesi müşteri memnuniyeti nin arttırılması için çalışırız

Şirketimiz; Çevre Denetimi, Kuruluşların özgün durumları gözönüne alınarak çevre yönetim sistemlerinin kurulması, İzleme ve ölçme faaliyetlerinin planlanması, düzenli takibi ve raporlaması ,Arıtma tesisi projelendirmesi, uygulanması, işletme ve bakımı, kapasite arttırımı, geliştirme ve iyileştirme hizmetleri, Eğitimler ve iç tetkikler, Yerel yönetimlerde çevre yönetimi, Atık yönetim planı hazırlanması, Enerji verimliliği ve alternatif enerjilerin kullanımı, Çevre Kanununca alınması gereken çevre izni, çevre izin ve lisanslar, Çözüm ortaklarımız ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” çalışmaları, Risk Analizi- Çevre performans ve risk değerlendirme aşamaları, Firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan tüm ilişkilerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi, Çevresel modelleme, Ruhsat Alımı (GSM Ruhsatı, İşletme Belgesi vb.) , Gürültü Yönetimi, Acil Eylem Planı gibi faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.

Faydalı Linkler